Advies

IT slim inzetten kan een uitdaging zijn. De juiste technieken en applicaties uitzoeken is al een lastige, maar hoe krijg je jouw medewerkers ook zo ver dat ze het nieuwe product gaan gebruiken? En hoe hou je overzicht over de almaar groeiende hoeveelheid data, applicaties en informatiestromen? Ik ga uit van drie pijlers:

Inzicht

Als je je huis gaat verbouwen, kijk je eerst hoe deze nu in elkaar zit, waar de draagmuren zitten enzovoorts. Voor een wijziging in het IT-landschap zou precies hetzelfde moeten gelden. Weet wat je hebt voordat je er dingen aan gaat veranderen.

Een goede manier om dat te doen is door het maken van architectuurplaten. Deze platen kunnen verschillende perspectieven op jouw landschap beschrijven, zoals bedrijfsprocessen, informatiestromen en applicaties of de technische infrastructuur die het geheel draaiende houdt. Afhankelijk van de behoefte breng je de huidige situatie in kaart. Dit biedt een goede methode om jouw bedachte plannen tegen te kunnen toetsen. Welke applicaties zijn afnemer van de uit te faseren applicatie, of welke servers ondersteunen welke kritische bedrijfsprocessen?

Als informatiearchitect help ik organisaties dit inzicht te krijgen. Je zal zien dat het plannen en uitvoeren van IT projecten een stuk beter gaat als je kunt laten zien wat er gaat gebeuren.

Visie

Draagt elk project dat jouw organisatie uitvoert bij aan de visie die je hebt opgesteld? Of is misschien niet helemaal duidelijk waar je over een aantal jaar wilt staan?

Zorg er altijd voor dat het duidelijk is welke doelen je wilt bereiken, ook op het vlak van informatievoorziening. Hiermee kan je toetsen of nieuwe projecten binnen dit plaatje vallen, en door vooraf een visie goed te laten keuren kan het opstarten van projecten soms een stuk(je) sneller gaan.

Wil je graag een informatieadviseur die met jou meedenkt over de invulling van de informatievoorziening de komende jaren? Ik help je graag.

Slim implementeren

Plannen maken is het begin, daarna begint het uitvoeren ervan. Bij projecten met een IT component is het belangrijk dat je de vertaling kunt maken tussen de (soms externe) leverancier en de eindgebruiker. Een project dat niet te beheren of niet te gebruiken is vraagt om mislukking.

Zoek je iemand die de schakel tussen de techniek en de gebruiker invult, en daarbij als ervaren projectleider optreedt? Laten we even bellen!